divendres, 15 de gener de 2010

Afectacions al trànsit als carrers Generalitat i Bogatell de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac. A partir de dilluns 18 de gener les obres de remodelació dels carrers Generalitat i Bogatell, afectaran la circulació de vehicles al centre del municipi. L’actuació al carrer Generalitat, que ja s’ha iniciat aquest mes, obligarà a que els carrers Colon i Montiu passin a ser de doble sentit de circulació i que sigui d’ús exclusiu per als veïns i veïnes. Per tal de perdre el menor número de places d’aparcament a la zona mentre durin les obres s’ha previst crear uns espais que facilitaran el canvi de sentit i el pas alternatiu dels vehicles en els dos sentits. També es podrà utilitzar l’aparcament que s’està adaptant als terrenys de carrer Major amb Generalitat.
Durant el període d’obres es permetrà el pas a vianants pels espais habilitats. Els taxis que estaven ubicats al carrer Generalitat passaran temporalment a la confluència dels carrers Guadiana amb Bogatell.
Pel que fa a la remodelació del carrer Bogatell, no es podrà estacionar en el tram comprès entre el carrer Sant Antoni i l’estació de tren de Montcada-Manresa. Els usuaris dels guals ubicats al carrer Sant Antoni (que serà de doble direcció) hauran d’accedir des del carrer Closas.
La remodelació de Generalitat i Bogatell està lligada a l’actuació que s’ha fet al carrer Major i que es financia dintre del Fons Estatal d’Inversió Local. La previsió dels responsables de l’obra és que l’actuació estigui finalitzada en tres mesos. L’actuació permetrà millorar l’espai públic. Es col·locarà un nou paviment, resistent al pas de vehicles; nou enllumenat i més arbres. Així, es millorarà l’accés a les estacions de tren Montcada i Reixac des de carrer Generalitat i a la de Montcada-Manresa des del carrer Bogatell.