dimecres, 27 de gener de 2010

Valoració positiva dels dos primers mesos de la Unitat de Proximitat de la Policia Local

Montcada i Reixac. La Unitat de Proximitat de la Policia Local ha realitzat un total de 342 intervencions durant els dos primers mesos de funcionament. Els sis agents que hi formen part s’han donat a conèixer en els tres districtes on inicialment s’ha implementat el servei: Montcada Centre, Carrerada i Pla d’en Coll; La Ribera, Can Cuiàs i Can Sant Joan; i Mas Rampinyo i Mas Duran, i hi han contribuït a la millora de la qualitat de vida col·laborant en la resolució de conflictes; recollint incidències relacionades amb la via pública, així com els suggeriments i les reivindicacions de les entitats veïnals i de la ciutadania; treballant conjuntament amb els centres educatius i les Associacions de Pares i Mares, i amb els comerciants.
Entre les intervencions realitzades destaquen les propostes de senyalització viària; les tasques de policia comunitària, amb un contacte directe amb el teixit social en aquells barris on en un primer moment no s’ha implementat la unitat de proximitat; tasques de seguretat ciutadana; la detecció d’anomalies i d’ocupacions de la via pública; intervencions per a la millora de la convivència ciutadana; serveis assistencials; actuacions relacionades amb el trànsit, així com amb la infracció d’ordenances municipals; atenció a menors i intervenció en casos d’absentisme escolar; i intervencions relacionades amb animals.
A Montcada Centre, Carrerada i Pla d’en Coll hi ha hagut 135 actuacions; a La Ribera, Can Cuiàs i Can Sant Joan, 120; i a Mas Rampinyo i Mas Duran, on patrulla un únic agent de proximitat, s’han registrat 75 intervencions. La unitat ha dut a terme també una dotzena d’actuacions en altres àrees del municipi.
La Unitat de Proximitat ha establert un contacte fluït amb les direccions dels centres escolars i les AMPAs. Un agent fa l’acompanyament diari dels alumnes a les hores d’entrada i de sortida dels col·legis, i participen activament en la solució de conflictes amb els joves, no des d’una òptica repressiva, sino col·laborant amb la comunitat educativa en la seva formació. També treballen conjuntament amb les associacions de veïns i amb els comerciants, als quals se’ls faciliten consells i normes útils sobre seguretat.
Els agents de proximitat han contribuït també a la resolució de conflictes veïnals estancats, fent de mediadors, i han intervingut en casos de comportaments incívics, propiciant un ambient millor.
La Policia de Proximitat posa a disposició de la ciutadania l’adreça de correu electrònic pproximitat@montcada.org i el telèfon 618 305 377.