divendres, 15 de gener de 2010

Can Puiggener disposarà d’un ascensor públic i una passarel•la per a vianants que milloraran la connectivitat del barri

Sabadell. Can Puiggener veurà millorada la comunicació entre els seus carrers i també els accessos. Serà gràcies al projecte de millora de la connectivitat entre les dues cotes del barri. L’actuació, que té un pressupost de 651.575 euros, s’emmarca en el desenvolupament del Pla de Barris de les àrees habitades de l’entorn del riu Ripoll. Entre les accions, es preveu la construcció d’un ascensor públic i una passarel·la exclusiva per a vianants a la cruïlla del passatge de Morella amb el carrer de Tolosa.
D’altra banda, la proposta, que proposa intervenir en una superfície superior als 1.000 m2, inclou la modificació de la secció del carrer de Tolosa per tal de permetre l’accés a l’ascensor adaptat a persones amb mobilitat reduïda. També es preveu la redefinició de la plaça de Granada i l’adaptació del pas soterrat del carrer d’Antoni Forrellad (la Gran Via), així com la reestructuració de les escales existents. Així mateix, es preveu la substitució de paviment en tot l’àmbit d’intervenció, de l’enllumenat, del mobiliari urbà i les adaptacions necessàries dels serveis.
Aquest projecte té com a objectius principals eliminar les barreres arquitectòniques, potenciar els criteris d’accessibilitat urbanística i facilitar l’ús de l’espai públic a tots els col·lectius. Inclou un seguit d’actuacions que faciliten l’accessibilitat i la connexió de Can Puiggener amb la plataforma central de la ciutat, on es situen equipaments i una destacada oferta comercial i de serveis.
El Pla de Barris preveu una inversió de 18 milions d’euros per a la millora de les àrees habitades de l’àmbit del Ripoll. Aquest pla comporta tant actuacions de caire urbanístic com social als barris de Torre-romeu, Can Puiggener, Raval d’Amàlia i Sant Nicolau.