dijous, 21 de gener de 2010

Campanya de donació de materials de jardineria per l´arranjament de jardins

Badia del Vallès. El municipi ha recollit un total de 32 sol·licituds, pendents de valoració tècnica, per tal d´atorgar material de jardineria a aquelles comunitats de veïns que ho varen sol·licitar per instancia dins dels períodes establerts.
Des de l´any 1996, l´Ajuntament de Badia del Vallès porta a terme aquesta campanya que consisteix en atorgar als veïns l´ajuda necessària en qüestió de materials per a que cuidin i mantinguin els jardins. La Campanya consisteix en sol·licitar el material de jardineria necessari per tal d´arranjar els jardins. Posteriorment un tècnic en fa la valoració pertinent, es compren els materials i es reparteixen. En cap cas es faciliten eines ni mà d´obra, tant sols el materials (terra, adobs i plantes). En el cas de les plantes de tanca, només s´atorguen per substituir les baixes que es trobin en les tanques existents.
D´altre banda, tampoc s´atorguen ajuts per implantar gespa nova, només es reposa la que estigui malmesa, donat la manca de sostenibilitat d´aquesta. Pel que fa al manteniment i la poda de l´arbrat dels jardins comunitaris, cal destacar que aquesta tasca és únicament competència de l´Ajuntament.