divendres, 29 de gener de 2010

Palau-solità i Plegamans destina els FEOSL a projectes innovadors i sostenibles per al poble

Palau-solità i Plegamans. L’equip de govern format per els grups municipals de CiU, ERC i PP van donar compte ahir al vespre al Ple Municipal de la llista de projectes que el consistori presentarà al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat (FEOS). Aquest fons atorgarà a la vila 1.500.000€ per a finançar projectes que responen a unes criteris molt concrets, limitant força l’autonomia del municipi a l’hora de decidir les actuacions prioritàries. Des de l’equip de govern s’impulsaran projectes que encaixen en el model de poble compromès en el Pla de Govern per aquesta legislatura. Així, s’inclouen diferents projectes que segueixen amb la línia de millorar l’accessibilitat, invertir en l’eficiència energètica dels equipaments públics, l’eliminació de barreres arquitectòniques i promoure la mobilitat sostenible dins el municipi.

La llista presentada per l’equip de govern incorpora els següents projectes:
En l’àmbit de la sostenibilitat i l’eficiència energètica d’equipaments públics
1. Climatització i modernització de la instal·lació elèctrica de la Casa Consistorial
2.Climatització de la Masia de Can Cortès

En l’àmbit de l’accessibilitat
3. Eliminació de barreres arquitectòniques a la Casa Consistorial

En l’àmbit de la mobilitat sostenible
4. Creació de carrils bici a diverses vies de la vila

En l’àmbit de construcció i millores de l’espai públic i d’equipaments culturals i esportius
5. Millora i adequació de les pistes esportives ubicades a l’aire lliure

En l’àmbit de la modernització de la vila envers la noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació
6. Instal·lació d’una ambiciosa xarxa de fibra òptica

Àmbit de la formació
7. Creació i dotació d’aules de formació informàtica als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI, abans PTT)

Finalment, la part que es destina al pressupost ordinari serà utilitzada per finançar la despesa de la neteja de les escoles públiques.