dimarts, 26 de gener de 2010

Concurs Públic de Poda a Badia del Vallès

Badia del Vallès. A partir del 28 de gener tindrà lloc l'obertura de pliques pel tercer Concurs de Poda a Badia del Vallès. Fins al moment s´han presentat 8 empreses, la major part d´elles de reconeguda qualificació en tasques de poda.
La poda és una de les feines de manteniment més costoses, tant en recursos humans com econòmics. És un treball que requereix una alta especialització, atès que cada espècie i cada situació necessiten un tractament diferenciat. En els darrers anys les tendències respecte a la poda es basen en estudis i teories que han sorgit de l´estudi a fons de la biologia de l´arbre. Segons ells, l´arbre ornamental s´hauria de deixar créixer lliurement, podant només ens els casos estrictament necessaris, com són:

. Formació: els 2-3 primers anys després de la plantació i consisteix a eliminar les branques baixes, rebrots.. que s´allunyen de la forma pròpia de l´arbre.
. Aclarada: a realitzar quan calgui en arbres molt espessos, consisteix a treure branques de l´interior de l´arbre perquè hi entri la llum i ofereixi menor resistència al vent.
. Neteja: a realitzar cada 4-6 anys, segons espècie, consisteix a eliminar branques seques o mortes, branques baixes i rebrots.
. Podes per problemes concrets, tals com branques que destorben el pas de vianants o de vehicles, o que tapen semàfors o senyals de trànsit, que interfereixen en l´enllumenat o el mobiliari urbà.

Atès que els arbres no es planten en funció de l'espai que tenen per a desenvolupar-se, cal destacar que es poda més del que convindria, per tal d'adaptar l'arbre a la situació concreta en que s'ha plantat, sense tenir en compte les exigències concretes de cada espècie.