dilluns, 11 de gener de 2010

Comencen les obres de renovació d’un tram del clavegueram del carrer del Pare Llaurador

Terrassa. L’Ajuntament executarà a partir de demà obres de millora del clavegueram al carrer del Pare Llaurador. Les obres consisteixen a substituir l’actual col·lector unitari de formigó del tram Sant Marc - Murillo, que es troba molt deteriorat, per dos col·lectors de polietilé, seguint l’actual política d’implantar xarxa d’aigües separativa a les noves actuacions de clavegueram. El nou col·lector d’aigües pluvials tindrà una llargada de 170 metres, mentre que el d’aigües residuals farà 195 metres de llarg.
L’obra, adjudicada a l’empresa Asfaltats Riba, té un pressupost de 179.353,04 € que seran aportats al 50% per l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
Els treballs, que es preveu que finalitzin abans de l’abril, comportaran diferents talls de trànsit segons vagi avançant l’obra. En un primer moment, es tallarà el carrer del Pare Llaurador a l’alçada del carrer de Murillo durant 10 dies, fins el 21 de gener. Els vehicles s’hauran de desviar per Sant Marc o per Marconi. Posteriorment es faran altres talls.
Després d’aquesta obra s’urbanitzarà de nou tot el tram del carrer Pare Llaurador afectat, en una actuació emmarcada en el Pla de Barris de La Maurina.