dilluns, 25 de gener de 2010

L’Ajuntament executarà 17 nous projectes gràcies al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local

Montcada i Reixac. Es preveu una despesa de 3.540.516 euros. Entre les actuacions previstes n’hi ha una dotzena sobre infraestructures, equipaments i medi ambient: adequació del llac perimetral del Parc de la Llacuna (275.264 euros); reforma del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina (419.720 euros); reforma i millora de les instal·lacions del Casino de Terra Nostra (349.962,84 euros); recuperació i ordenació de l’espai forestal del camí de la Font del Tort (280.347,59 euros); tractament de les pistes esportives del CEIP Font Freda (38.543,63 euros) i de la pista esportiva de Can Cuiàs (29.603,48 euros); instal·lació de calefacció al gimnàs del CEIP Font Freda (13.225,97 euros); millora i neteja del col·lector de l’antic rec de Can Rata (200.745,83 euros); instal·lació de mosquiteres als col·legis i a les escoles bressol municipals (78.549,35 euros); creació d’una xarxa ciclable (500.000 euros) que connecti amb bicicleta la majoria de barris i equipaments públics de forma segura, ràpida i sostenible; foment del compostatge casolà (10.000 euros); i adequació d’una oficina al Centre lúdic i de serveis El Punt per a joves emprenedors (5.958,35 euros).
També es duran a terme cinc projectes de desenvolupament d’infraestructures tecnològiques i d’innovació; i de millora de l’accés a les xarxes i infraestructures de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions: Pla de modernització de la gestió transversal d’incidències i de projectes (90.000 euros); Pla de modernització de la Policia Local (140.000 euros); ampliació de la xarxa corporativa municipal WIMAX i cobertura Wifi gratuïta als espais públics (128.000 euros); modernització de la gestió de l’Ajuntament mitjançant la implantació de la gestió documental i la signatura electrònica en els processos i tràmits municipals (74.000 euros); creació d’un entorn virtual de servidors informàtics, per tal de donar un servei àgil als requeriments actuals dels sistemes d’informació (134.000 euros).
La convocatòria del FEOSL estableix que els projectes han de ser de nova planificació (no han d’estar contemplats en els pressupostos de 2009 ni 2010) i d’execució immediata, però es contempla la possibilitat de reservar un 20% dels diners per a programes socials, de l’àmbit educatiu i de serveis socials, de competència municipal, que sí estiguin inclosos en el pressupost de 2010.