divendres, 15 de gener de 2010

Intervencions a l’arbreda del parc Anselm Clavé

Ripollet. El parc Anselm Clavé té una arbreda de pins d’un centenar d’anys. Aquests arbres es troben avui en mal estat: uns tenen una inclinació que els pot fer vulnerables a les condicions climàtiques adverses i uns altres tenen unes capçades molt pobres, sense gaire expectatives de creixement.
Molt possiblement, aquest procés d’empobriment d’alguns d’aquests arbres ha estat originat perquè, al seu dia, es van plantar uns arbres excessivament densos, error molt comú en el moment de la plantació ja que, moltes vegades, quan un planta els arbres mai no s’imagina que aquests creixeran i que necessitaran un espai per poder-se desenvolupar correctament. Els arbres així plantats hauran de competir per la llum i pel sòl i això farà que adoptin formes molt curioses perquè han d’anar a buscar la llum. Això és el que molt possiblement va passar a alguns dels arbres del parc Anselm Clavé.
La Regidoria de Medi Ambient ha fet una valoració d’aquesta arbreda i s’han pres diverses decisions al respecte. Per començar, es construirà una muleta a mida per dos d’aquests exemplars que val la pena de conservar perquè estan en bon estat i només cal assegurar que poguessin arribar a caure. Posteriorment es tallaran les branques mortes dels arbres i es farà un estudi de l’arbreda per valorar la possibilitat de retirar dos o tres exemplars molt empobrits i que han estat dominats per altres que presenten un aspecte esplèndid amb una capçada important. Al treure els arbres empobrits millorarà l’estat de la resta de l’arbreda.
Aquesta intervenció estrenarà l’any 2010 declarat Any de l’Arbre a Ripollet. Des de la regidoria de Medi Ambient es recorda que és molt important realitzar accions d’aquest tipus per tal de mantenir el nostre patrimoni verd en bones condicions i poder seguir gaudint d’aquests arbres durant molts anys.