dimarts, 12 de gener de 2010

S'adjudica la construcció d’una nova rotonda a Castellar del Vallès

Castellar del Vallès. La rotonda estarà situada a la carretera B-124, a la intersecció amb els carrers del Bages (Pla de la Bruguera) i del Baix Camp (Can Carner), a l’empresa Romero Gamero SA. L’import d’adjudicació de l’obra, que formarà part de les actuacions de desdoblament de la B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell, és de 649.963.99 euros.
La carretera B-124 uneix Castellar del Vallès i Sabadell i connecta, per tant, les zones industrials d’ambdues poblacions. Segons un estudi realitzat l’any 2006, aquesta via registra un volum molt elevat de trànsit, amb una intensitat mitjana que supera els 31.200 vehicles/dia i un percentatge de vehicles pesants del 5,46%. És per aquest motiu que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat ha previst el desdoblament de la carretera en aquest tram.
L’estudi informatiu del desdoblament es va sotmetre a informació pública i ara es troba en fase de tramitació ambiental.
Així, per tal de garantir la fluïdesa del trànsit mentre s’enllesteix el projecte per desdoblar aquest tram de la B-124, la DPTOP ha decidit avançar la construcció de la rotonda en el lloc esmentat, una obra que està contemplada tant en el Pla General d’Ordenació de l’Ajuntament com en el mateix estudi informatiu del desdoblament. El giratori tindrà 60 metres de diàmetre, amb una calçada de 10 metres (5 metres per a cada carril), un voral exterior d’1,5 metres i un altre d’interior de 0,5 metres. L’actuació inclourà la pavimentació de la plataforma, la senyalització horitzontal i vertical, la disposició de barreres de seguretat i de bandes rugoses reductores de velocitat, el drenatge (inclosa la construcció d’un col·lector per a recollir l’aigua de la calçada lateral del polígon de Can Carner), l’enllumenat de la rotonda i el desviament i reposició dels serveis afectats.
Segons el calendari previst, es preveu que les obres, que tenen un termini d’execució de sis mesos, comencin durant el segon trimestre de 2010.