dimarts, 26 de gener de 2010

Iniciades les negociacions del nou sistema de gestió dels locals d’assaig municipals

Ripollet. L’equip de la regidoria de Joventut, encapçalat pel tinent d’alcalde, Ferran Tornel, continua amb el procés de negociació que ha de servir per redefinir el conveni de cogestió dels locals d'assaig, fins ara dut a terme amb l'entitat Kanyapollet.
Aquesta negociació, a la taula de la qual també s’han afegit joves músics a títol individual, haurà de trobar alternatives i propostes de millores a la gestió dels locals d’assaig del municipi. L’objectiu final de la negociació serà arribar a solucions, des d'una perspectiva positiva i de suma d’interessos, a algunes problemàtiques com, per exemple, les llistes d’espera, les rotacions en l’ús dels locals i la priorització per l’ús dels bucs per part dels joves.
Recordem que els objectius dels locals d’assaig municipal són la promoció de les arts musicals, de la creació de nous grups, així com el foment d'un espai de relació i dinamització, la cogestió i l'associacionisme.

Més informació: Casal de Joves de Ripollet, Rambla de Sant Jordi 6
Telèfon: 93 586 46 52