dimecres, 4 de març de 2009

Les obres al Centre Cívic de Can Puiggener permetran ampliar el nombre de serveis al barri

Sabadell. Al Centre Cívic de Can Puiggener s’estan construint nous espais que sumaran una superfície total de 570 metres quadrats. Les noves dependències d’aquest equipament estaran ubicades al pati posterior que actualment separa la part més moderna i la més antiga del Centre Cívic de Can Puiggener. L’objectiu és pal·liar el dèficit d’espais existent i donar resposta a les noves necessitats del barri, creant nous espais de referència.
Els treballs, que avancen a bon ritme, van començar el passat mes de desembre. Tenen un termini d’execució de 8 mesos i un import de 819.360 euros.
L’ampliació del Centre Cívic de Can Puiggener disposa d’una peça en forma de L, configurant un nou pati respecte de la construcció preexistent. L’interior disposarà d’un vestíbul amb una sala d’exposicions, un espai relacional, dues aules, un espai jove, una sala polivalent, un magatzem, una petita sala per als conserges i uns serveis. El pati comptarà amb la plantació de quatre pollancres i diversos parterres amb plantacions aromàtiques.En la configuració dels nous espais, també s’han tingut en compte criteris de flexibilitat i modernitat. En aquest sentit, cal destacar que el vestíbul amb la sala d’exposicions estarà connectat amb l’espai relacional a través d’un sistema de portes en acordió, que podran arribar a recollir-se, de manera que totes dues dependències es converteixin en un espai únic. També estaran unides a través d’un passadís les dues aules, l’espai jove, la sala polivalent i altres serveis.