dijous, 22 d’octubre de 2009

El Departament de Governació de la Generalitat construirà una torre de telecomunicacions al Racó

Castellar del Vallès. La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques construirà, en el marc del pla Catalunya Connecta, una nova torre de telecomunicacions al carrer de la Cova del Drac (El Racó) per solucionar les deficiències de cobertura de serveis de comunicacions electròniques detectades al municipi, especialment a a les urbanitzacions del Racó, el Balcó i les Arenes. L’Ajuntament de Castellar del Vallès cedirà una parcel·la de titularitat municipal, situada entre els carrers de la Cova del Drac i Serra Sant Feliu, per ubicar-hi la torre. Per la seva banda, el Departament de Governació i Administracions Públiques finançarà la infraestructura, que consistirà en una torre de suport per a antenes, una caseta per a la ubicació d’equipaments i les instal·lacions necessàries per al funcionament de la torre.
La nova torre, que ocuparà una superfície d’uns 150 metres quadrats, forma part del pla d’extensió dels serveis de comunicacions electròniques Catalunya Connecta, que garantirà que al 2010 tots els nuclis de població de més de 50 habitants com a mínim tinguin cobertura de TDT, telefonia mòbil i Internet de banda ampla.
El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha manifestat que “la construcció d’infraestructures com la de Castellar del Vallès és fonamental per desplegar els serveis de telecomunicacions i garantir la cohesió territorial o, el que és el mateix, que tots els ciutadans tinguin accés a aquests serveis visquin on visquin”.