dijous, 29 d’octubre de 2009

1.970.257 d'euros al 2010. El nou FEIL a Sant Quirze

Sant Quirze del Vallès. El consistori podrà presentar al nou fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, el que seria la segon convocatòria dels fons FEIL, projectes per un valor màxim de 1.970.257 d'euros.
El Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, va publicar el 27 d’octubre el Reial Decret llei que aprova la segona edició del Fons Estatal d'Inversión Local, dotat amb l'objectiu d'incrementar la inversió pública en l'àmbit local, mitjançant el finançament d'obres de nova planificació, execució immediata i competència pròpia de les entitats locals.
El Ministeri d'Obres Públiques publicat a la seva web com quedarien repartits els 5.000 milions d'euros amb què estan dotats aquests nous ajuts. En el nou fons s'ha incorporat també com a objectiu dels fons FEIL que les inversions, projectes i actuacions finançades contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Per aquesta raó, per al 2010 els fons han estat batejats com a Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
D'altra banda, també permetran finançar aquest cop la despesa corrent que ocasioni la prestació de serveis educatius, així com altres serveis socials de competència municipal, especialment la despesa derivada de la gestió dels serveis d'atenció a les persones en situació de dependència.
L'Ajuntament té tres mesos de termini, per presentar la seva sol·licitud a aquests nous ajuts.