dimecres, 21 d’octubre de 2009

S’obre el termini perquè les entitats demanin subvencions a l’Ajuntament

Montcada i Reixac. A partir d'aquest dijous, 22 d’octubre, i fins al 7 de desembre, les entitats de Montcada i Reixac poden presentar al registre general de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) la sol·licitud de subvencions per a l’any 2010 que el Consistori destina a les associacions sense ànim de lucre.
Entre altres requisits per poder optar a la convocatòria, les entitats han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, l’activitat susceptible de rebre l’ajut ha de ser d’interès general, han d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i aportar tota la documentació requerida. A més, a l’hora de fer l’atorgament es valorarà positivament que les activitats siguin de caire obert i popular, fomentin la vida associativa i la participació ciutadana, siguin projectes innovadors que afavoreixin la creativitat i la participació de grups de dones així com valors com la integració, la solidaritat i la sostenibilitat ambiental o l’ús de noves tecnologies.
En la sol·licitud caldrà especificar els projectes per als quals es demana la subvenció, que pot ser: ordinària, per a activitats concretes o el projecte anual de l’associació, i cobreix un màxim del 50% del cost; especial, per a activitats que es duen a terme per interès directe de les regidories promotores de l’acte (com els inclosos en la Festa Major), i cobreix la totalitat del cost; extraordinària, per a activitats puntuals i no previsibles en la programació ordinària de l’entitat (caldrà presentar la sol·licitud, com a mínim, un mes abans de la celebració de l’activitat); o subvenció indirecta, consistent en la prestació per part de l’Ajuntament de material divers.
La convocatòria de subvencions contempla criteris específics per a projectes de l’àmbit cultural (que fomentin el coneixement, la investigació i la divulgació de la cultura local), educatiu (es tindrà en compte, entre altres aspectes, el lligam de l’activitat al projecte educatiu i al currículum escolar, la participació de tota la comunitat educativa en l’organització, o el volum d’alumnes a qui va adreçada), esportiu (ús d’instal·lacions municipals, nombre d’equips i d’esportistes, desplaçaments, arbitratges, etc.), àmbit juvenil, i de participació ciutadana.
La resolució sobre la sol·licitud de subvencions es comunicarà a les entitats abans del 30 de març de 2010 i es formalitzaran mitjançant conveni.