dilluns, 19 d’octubre de 2009

La brigada de jardineria ja compta amb 3 vehicles elèctrics

Palau-solità i Plegamans. Després que en el mes de juliol entrés en funcionament el primer camió elèctric de la brigada de jardineria, en aquest mes d’octubre, s'han incorporat dos nous vehicles elèctrics. Es tracta de dos nous motocarros que juntament amb el camió esmentat han substituït els antics vehicles del departament de Parcs i Jardins.
A banda de fer una mica més confortable la feina que fan les brigades de Parcs i Jardins del municipi, els nous vehicles elèctrics comporten importants beneficis mediambientals. En primer lloc, no emeten gasos contaminants que provoquen l’Efecte Hivernacle, ni partícules nocives per a la salut de les persones. D’altra banda, en ser pràcticament silenciosos, disminueixen la contaminació acústica, millorant la qualitat de vida de la ciutadania palauenca. “Aquesta renovació ens permet deixar d’emetre 8,12 tones de CO² a l’any, que és l’equivalent a les emissions de gairebé 600 viatges d’autobús entre Sabadell i Palau-solità i Plegamans”, exemplifica el regidor de Sostenibilitat i Medi Natural, Abel Julien. Aquests càlculs s’han fet seguint la metodologia d’institucions internacionals (WRI i WBCSD) i de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE).