divendres, 23 d’octubre de 2009

Terrassa col•labora amb els estudis de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat sobre la crisi econòmica mundial

Terrassa. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Josefina Soler, i el director de la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat, Jordi Morató, han signat aquest matí la renovació del conveni que, des de l’any 2002, estableix els acords de col·laboració entre les dues institucions. El conveni contempla l’aportació de 18.000 euros per part del consistori que es destinaran al funcionament de l’Observatori del Deute en la Globalització i al desenvolupament de les seves activitats. Com a contrapartida, l’Observatori es compromet a atendre les peticions de suport tècnic que des de l’Ajuntament o des de les entitats solidàries terrassenques se li facin arribar.
Els diners atorgats serviran, a més, per finançar els estudis que actualment desenvolupa l’entitat sobre com afecta la crisi econòmica mundial als països del Sud, principalment des del punt de vista del seu endeutament. La intenció de l’Observatori és desenvolupar noves propostes de polítiques públiques envers els aquests països i tractar de reduir els impactes d’aquesta crisi. Alhora, es vol actualitzar la gestió del deute del que l’estat espanyol és creditor, per tal de conèixer la responsabilitat espanyola en l’endeutament dels països empobrits.
Tot aquest treball es publicarà a través de la pàgina web de l’entitat (
www.odg.cat) i en material de divulgació. També es preveu realitzar diverses activitats formatives i divulgatives a Terrassa.