divendres, 16 d’octubre de 2009

Les entitats poden col•laborar amb Justícia participant als programes en benefici de la comunitat

Montcada i Reixac. El consistori ha fet una crida a través del portal d’entitats del municipi per demanar la col·laboració de les associacions montcadenques que estiguin disposades a col·laborar amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya participant als programes de treballs en benefici de la comunitat.
Aquests programes consisteixen a donar una resposta menys aflictiva que les penes privades de llibertat a aquelles persones acusades d’un delicte lleu o menys greu, (per exemple delictes contra la seguretat del trànsit) imposant una mesura consistent en un treball en benefici de la comunitat, que s´orienta a reduir el risc de reincidència i amb una finalitat educativa i integradora, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Les activitats són sempre no retribuïdes, diàries, d’un màxim de 8 hores i d’utilitat pública o interès social amb finalitat de reparar la comunitat per la infracció comesa.
Les entitats montcadenques que vulguin participar en aquest tipus de programes s’han de posar en contacte amb l’Àrea de Mesures Penals Alternatives al telèfon 93 2140100 o bé al correu
justicia@gencat.cat. L’Ajuntament de Montcada i Reixac és pioner ha fer difusió d’aquest servei a les entitats mitjançant el portal d’entitats i la web municipal.