dijous, 15 d’octubre de 2009

La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures contra la crisi analitza el centenar d’accions que s’han fet a Terrassa

Terrassa. La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Mesures contra la crisi s’ha reunit amb l’objectiu de compartir amb les diferents entitats de la ciutat que conformen la Comissió Tècnica (Cambra de Terrassa, Caixa de Terrassa, CECOT, CCOO i UGT), el balanç i l’evolució de les accions dutes a terme, dins les set línies d’actuació previstes en el pla de mesures prioritàries que es va consensuar a l’abril de 2008 per fer front a la crisi. Aquesta comissió està liderada per l’Ajuntament de Terrassa i la reunió s’ha celebrat a la seu de l’empresa municipal Foment de Terrassa.
El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Innovació i Desenvolupament estratègic i econòmic, Manuel Pérez, que ha presidit la trobada, ha fet una valoració de les 101 accions que s’han realitzat durant aquest període. Pérez ha assenyalat que s’ha posat l’accent en la cohesió i la inclusió social per atendre les persones en situació d’atur i als col·lectius més vulnerables. En total s’han atès 29.153 persones, les quals han participat en actuacions de formació ocupacional, contractació laboral temporal, orientació per facilitar el seu accés al mercat laboral, formació per a la creació d’empreses, etc. Des del servei de promoció econòmica de l‘Ajuntament s’ha treballat i col·laborat amb 1.538 empreses del territori en temes d’assessorament i formació empresarial, pràctiques, gestió d’ofertes laborals, etc.
El tinent d’alcalde també ha convidat als membres de la Comissió Tècnica que aportin noves idees o mesures estratègiques que afavoreixin l’enfortiment del teixit productiu i econòmic a través de la innovació, la diversificació i internacionalització de les empreses.
En finalitzar, Manuel Pérez ha explicat als assistents el contingut del Pacte per la Cohesió signat el mes de juliol passat per totes les forces polítiques de l’Ajuntament, així com en la situació en què es troben les actuacions del FEIL a la ciutat i des les previsions del nou FEIL per a l ‘any 2010.