dijous, 1 d’octubre de 2009

Una vuitantena de persones assisteixen a la xerrada sobre el Pla Bolonya celebrada a l’Ateneu de Castellar

Castellar del Vallès. Una vuitantena de persones, la majoria joves estudiants de 1r i 2n de Batxillerat, han assistit a la xerrada sobre el Pla Bolonya celebrat a l’Ateneu. La xerrada ha anat a càrrec del lingüista Joan Carbonell, vicerector d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Carbonell ha comentat alguns dels aspectes de més interès per als estudiants en relació a la implantació del procés de Bolonya. Segons Carbonell, el nou Pla d’estudis obeeix a un doble objectiu: “d’una banda, aconseguir promocionar la mobilitat i, de l’altra, afavorir la flexibilitat dels estudis”.
Així, pel que fa al primer objectiu, el lingüista ha explicat que estudiants, graduats, acadèmics i professionals gaudiran de més mobilitat pel continent, és a dir, que “per exemple, un estudiant d’una universitat catalana que hagi cursat 180 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), podrà demanar l’accés a un màster impartit en un universitat alemanya”.
D’altra banda, la transparència de les diferents titulacions d’ensenyament superior s’incrementarà gràcies al Suplement Europeu del Títol (SET), “facilitant el seu reconeixement a qualsevol altra universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tot i que cada universitat podrà establir alguns requisits de formació complementària”.
El vicerector d’estudiants de la UAB, que és defensor del Pla Bolonya, ha avançat també que els professors hauran de seguir uns estàndards compartits de qualitat de l’educació superior des de totes les perspectives, “tant pel que fa a gestió, com a docència i recerca”.

Més informació sobre el Pla Bolonya al web
http://www.uab.cat/bolonya.