dijous, 25 de juny de 2009

El pou per al reg de la zona Gassó-Vargas i les zones verdes del voltant ja treu aigua

Ripollet. El pou que la Regidoria de Medi Ambient que el consistori ha fet obrir a la zona de Gassó-Vargas per abastir d’aigua els Pinetons i les plantacions del voltant ja treu aigua. Les obres d’aquest pou han estat realitzades per l’empresa Sorea i formen part dels 16 projectes del Fons Extraordinari d’Inversió Local.
Aquest pou abastirà d’aigua les zones verdes dels antics Pinetons, la zona que envolta els Pinetons plantada en diverses edicions del dia de la festa de l’arbre i els jardins del Gassó Vargas. Aquestes zones formen un continu verd que parteix de la Casa Natura i arriba fins el carrer de Padró.
Aquestes superfícies, que sumen en total unes 10 hectàrees, tenen unes característiques similars pel que fa a les espècies plantades i, per tant, unes necessitats de manteniment bastant similars. Aquest manteniment periòdic consisteix bàsicament en la recollida d’escombraries, la retallada del prat i el reg dels arbres i arbusts recent implantats i dels exemplars debilitats.
A partir d’ara l’aigua que s’utilitzarà per al manteniment procedirà del subsòl evitant així la utilització d’aigua de consum humà. A més, l’energia necessària per accionar la maquinaria que extraurà l’aigua serà la obtinguda mitjançant un dispositiu autònom de generació d’energia format per panells solars i un molí de vent, que funcionaran depenent de la radiació solar i del vent.
Aquest sistema d’accionament energèticament sostenible, ja que utilitza la combinació de l’aprofitament de l’energia solar i l’energia eòlica, utilitza una combinació de tecnologies que és pionera a l'estat Espanyol a l’instal·lar un sistema que agrupa dos tipus d'energia sense passar per un inversor de corrent extern. Aquesta novetat fa que no hi hagi pèrdues en la conversió de diferents energies.