dilluns, 29 de juny de 2009

L'Ajuntament elegeix en un sorteig els 42 ciutadans que seran membres de les taules participatives sobre el pressupost d'inversions

Terrassa. El consistori ha realitzat un sorteig avui, 29 de juny, per elegir aleatòriament els 42 ciutadans i ciutadanes que podran formar part, a títol particular, de les taules participatives del procés de participació en el pressupost municipal d'inversions. El sorteig s'ha fet amb un programa informàtic que tenia la base de dades dels habitants majors de 16 anys de la ciutat i distribuïts per districtes. D'entre tots, s'ha seleccionat 6 persones per a cadascuna de les 7 taules participatives (una per cada districte i una per ciutat) amb paritat de sexe i edat. En total, 21 homes i 21 dones d'entre les franges d'edat de 16 a 28 anys, de 29 a 65 anys i majors de 65 anys. El regidor de Participació Ciutadana, Jordi Ballart, ha estat l'encarregat d'accionar el programa informàtic aquest migdia, acompanyat per membres de la Comissió Política de Participació Ciutadana, concretament Meritxell Lluís (CIU) i Alexandra Vallugera (ERC).
Les 42 persones seleccionades seran membres de ple dret de la seva corresponent taula participativa que tindrà com a principal atribució la priorització de les propostes presentades. Les taules participatives de districte estaran integrades per 8 membres del Consell Municipal de Districte corresponent; 6 ciutadans elegits aleatòriament empadronats al districte corresponent, i 3 tècnics municipals relacionats amb l'àmbit de les propostes. Estaran presidides pel seu regidor de districte. En el cas de la taula participativa de ciutat, estarà presidida pel regidor de Participació Ciutadana, Jordi Ballart, i integrada per 8 membres de la Comissió Ciutadana, 6 ciutadans elegits aleatòriament i 3 tècnics municipals. Tots podran exercir el dret a votar a excepció dels regidors-presidents de districte, els quals tindran un vot de qualitat en cas d'empat. La secretaria de les taules anirà a càrrec dels coordinadors de cadascun dels districte i d'un tècnic de Participació Ciutadana en el cas de la taula de ciutat.
La participació de ciutadans a títol individual en el procés de priorització de les propostes és una de les novetats del procés de participació en els pressupostos municipals, així com el paper destacat que tindran les taules participatives. El canvi més important, però, és que, en aquesta ocasió, el procés serà únic per al mandat 2008-2011, a diferència de les edicions anteriors que tenien caràcter anual.