divendres, 26 de juny de 2009

Les piscines del complex Olímpia s’han remodelat completament gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local

Sabadell. Les piscines del Complex Esportiu Olímpia s’han renovat completament gràcies a una inversió de 348.012 euros aportats pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). Amb l’actuació, adjudicada a l’empresa sabadellenca Frank Font Construccions, s’ha aconseguit una millora general de les instal·lacions tot posant especial èmfasi en la seguretat i la qualitat del servei.
La remodelació va començar al febrer i ha consistit en la reconstrucció interior de les dues piscines, la pavimentació dels espais del voltant, la millora de les platges, canvi de la gespa, l'enderroc i desmuntatge de les instal·lacions de depuració existents i l'execució d'una sala nova per al tractament i la depuració de les aigües.
Amb les millores assolides a les piscines es fa un nou pas endavant en la renovació d’aquest complex esportiu situat al sector oest de la ciutat, entre els carrers d’Apúlia, Atlanta i Mauritània. Al mateix temps, s’està portant a terme la remodelació de les pistes poliesportives del CEIP Pau Casals, que donaran un millor servei tant al centre educatiu, com també als usuaris del Complex Esportiu Olímpia. Aquestes obres, també finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local, adequaran els espais de joc, tot ampliant la zona d’espai destinada a la pràctica de l’esport, grades i mobiliari esportiu.
Tot el conjunt d’intervencions té com a objectiu la millora de les infraestructures esportives de Sabadell i, sobretot, adequar al màxim els serveis a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.